ОНЛАЙН ПОКУПКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ 150 ЛВ ДО 15 000 ЛВ

Общи условия

Съдържание

I. Предмет и общи положения

II. Договор между “Росима“ ЕООД и потребител

III. Доставка, начини на плащане и право на отказ

IV. Цени на стоки и доставки

V. Права и задължения на потребителя

VI. 

VII. Право на рекламация

VIII. Права и задължения на доставчика

IX. Лични данни

X.Ограничения в отговорността на доставчика

XI. Влизане в сила и изменения

XII. Решаване на спорове

XIII. Приложимо право

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Росима” ЕООД, наричанo по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”, собственик на уеб сайт: https://www.ogradina.bg, извършващ дейност като електронен магазин за онлайн търговия на богата гама от качествени продукти на водещи световни производители за градината и за нейната декорация, цялостни оградни решения за двора и градината, барбекюта, инструменти за градината и дома, детски къщички, люлки и пързалки, ваучери за подарък наричан за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН, от една страна и от друга потребителите на онлайн магазин https://www.ogradina.bg/. Настоящите условия обвързват всички потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали са регистрирани с профил или пазаруват като гости, по телефон, месинджър или чрез изпратен имейл. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на https://www.ogradina.bg и/или линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: „Росима” ЕООД
  2. Седалище: България, Благоевград, ул. Коста Босилков 3А
  3. Адрес за упражняване на дейността, адрес за отправяне на жалби от потребители и рекламации: България, София 1511, ул. „Висо“ 60
  4. Данни за контакт: България, София 1511, ул. „Висо“ 60, Росен Беров – Управител мобилен телефон: +359 888 787678и-мейл: info@ogradina.bg уеб сайт: https://www.ogradina.bg
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 101651506
  6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG1016515067. Надзорни органи:(1) Комисия за защита на личните данни

 

(1) Комисия по защита на личните данни:

Адрес: гр. София, п.код 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: +359 (2) 91 53 518

Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5

тел.: 02 / 9330565факс: 02 / 9884218

гореща линия: 0700 111 22

Адрес на електронна поща: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg (3)

Платформа за ОРС (Онлайн решаване на спорове)

 

При спор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr

 

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 5. Стока по смисъла на настоящите Общи условия е всяка стока и/или услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 6. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

Чл. 7. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените на сървъра на сайта ogradina.bg и/или съхранение на IP адреса на потребителя, съхранение на имейл съобщенията, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на потребителя. Данните се съхраняват допълнително в резервно копие на сайта, което се синхронизира.

 

II. ДОГОВОР МЕЖДУ “Росима“ ЕООД И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 8. Стоките, които се намират в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта за потребителите, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА. Сайтът www.ogradina.bg промотира стоки, предоставяни от трети лица - доставчици (юридически лица, които предоставят своите стоки за промотиране).

Чл. 9 За да закупите стока от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, Вие трябва:

9.1 Да имате постоянен адрес в Република България и да сте навършили 18 години.

9.2 Да сте попълнили вярно електронната форма за регистрация и/или извършили изявлението за поръчка като гост без да се регистрирате в системата на сайта - онлайн, по телефон, месинджър или чрез имейл.

9.3 Да сте се съгласили с настоящите Общи условия.

9.4 Да посочите точен и валиден телефонен номер, валиден имейл адрес, вярно и коректно попълнени адреси за доставка и фактуриране (при необходимост), вярно и коректно попълнени име/фамилия и данни за контакт.

9.5 Да потвърдите поръчката.

9.6 Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока на куриерската фирма.

9.7 Да заплатите стойността на направената поръчка.

9.8 След натискане на бутона "Поръчай", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в Модул „Kоличка”. Това действие има правно-обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

9.9 “Рoсима“ ЕООД може да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.

9.10. ОГРАНИЧЕНИЯ: Потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА нямат право:- Да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на “Росима“ ЕООД;- Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация.

Чл.10 След завършване на поръчката потребителят ще получи автоматично потвърждение на посочен от него имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на “Росима“ ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, потребителят ще получи допълнителен имейл или обаждане на посочения от него телефон.

Чл. 11 При допуснати технически грешки за стоки в сайта (сгрешени снимки, цени, описание, изчерпани количества и др.), за които има направена поръчка, "Росима" ЕООД уведомява с телефонно обаждане потребителя, като той има право да откаже направената поръчка.При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни ДОСТАВЧИКЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от потребителя имейл адрес или обаждане на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на “Росима“ ЕООД, потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на платената сума, или сключване на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни. В случай, че потребителят поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на потребителя платената сума в срок до 14 работни дни.

Чл. 12 Условията, описани на фактурата и/или складовата разписка, предоставена на потребителя при доставката на поръчаната чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока, електронното заявление на потребителя за потвърждаване на поръчката, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни.

Чл. 13 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. Ако не e посоченo дали сумите включват ДДС, ще се приемa, че сумата включва ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска от потребителя да представи документи, необходими за сключването и/или изпълнението на договора съгласно изискванията на българското законодателство.

 

III. ДОСТАВКА, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 14 При направена поръчка от потребител в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, той ще получи автоматично потвърждение на поръчката на посочения от него имейл адрес, с което ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка. Чл. 15 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него с телефонно обаждане или имейл към потребителя, като той има право да откаже направената поръчка. Наличните стоки се обработват и изпращат с куриер или собствен траспорт в срок от 2 до 5 работни дни, със следните изключения: когато в посоченото населено място куриерът няма ежедневни доставки или в перода от 1 декември до 9 януари на съответната година.

Чл. 16 Възможните начини за плащане на покупките от сайта са:

Наложен платеж: Плащането се извършва при доставката. Потребителят заплаща сумата на направената от него поръчка на куриера;

 

По банков път:

УниКредит Булбанк АД

"Росима" ЕООД

BG34UNCR75271051318611 (в лева)

BIC: UNCRBGSF

Срокът на доставка, започва след получаване на парите по сметката.

 

Плащанията с банкови карти VISA/MASTCARD през виртуален ПОС в УниКредитБулбанк.

Независимо от валутата, с която ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага в сметката си, транзакциите се извършват в български лева според актуалния обменен курс, определен от банката на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

 

Плащане през ePay.bg

КИН: 4889935493

Търговско име: Ogradina 

 

Плащане със стоков кредит от УниКредитБулбаннк, чрез интеграцията в сайта. 

Срокът на доставка започва след автоматично потвърждение от УниКредит Булбанк за одобрен и подписан договор за стоков кредит.

 

Чл. 17 След обработване и потвърждаване на поръчката на и-мейл, стоката се предава на куриер, избран от ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерa. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл.18 Поръчаните стоки се доставят от куриер, избран от ДОСТАВЧИКА, на посочения от клиента "Адрес за доставка" или офис на куриер в рамките на 2 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса). За поръчки, направени събота, неделя или през празничен ден, срокът на доставка започва да тече от първия работен ден. Ако клиентът желае доставка с друга куриерска фирма, той поема изцяло разноските по доставката.

Чл. 19 За поръчки над 200 лв. с ДДС доставката е безплатна за цялата страна. Доставката на поръчки на стойност над 200 лв. с ДДС е безплатна. Цената на доставка, за поръчки под 200 лв. е фиксирана на 10.00 лв.

Чл. 20 При доставка на стоката от куриера, стоката следва да бъде прегледана внимателно от потребителя или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на ДОСТАВЧИКА с цел упражняване правата на потребителя. При получаване на пратката, при нарушена цялост на опаковката потребителят трябва да сигнализира ДОСТАВЧИКА преди да подпише документа от куриерската фирма. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата и изготвяне на протокол, който удостоверява констатираното нарушение. Ако потребителят приеме пратка без да предяви своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна. При възникнали спорове в момента на получаване на пратката, клиентът може да потърси съдействие от наш оператор на тел: 0888 787678.

Чл. 21 При предаване на стоката потребителят или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от потребителя адрес.

Чл. 22 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ако потребителят е направил превод по баковата сметка на „Росима“ ЕООД, чрез банкова кредитна/дебитна карта, през ePay.bg в посочените по-горе случаи, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на потребителя платената сума в срок до 14 работни дни.

Чл. 23 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока в срок от 24 часа от получаването й. В този случай е необходимо потребителят да попълни формата за рекламация и да изчака служител на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него. При необходимост потребителя може да позвъни на тел. 0888 787678 - всеки делничен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. и/или да изпрати e-mail: info@ogradina.bg - по всяко време, за да информира ДОСТАВЧИКА за възникналия казус и съответно ДОСТАВЧИКЪТ да предприме мерки за решаването му. При установен фабричен дефект, потребителят връща артикула за сметка на ДОСТАВЧИКА, като в замяна му се изпраща друг от същия вид, а при липса на такъв се прави замяна, съгласувана с клиента. Ако не се стигне до съгласие за замяна, се възстановява заплатената сума не по късно от 14 дни. Връщането на пари става на посочена от клиента сметка, след проверка на върнатата стока. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не уважи искането на клиента.

Чл. 24 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока, независимо дали е направена с онлайн регистрация, като гост, по и-мейл, месинджър или по телефон, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). "Росима ЕООД, следва законоустановените стандарти за връщане и отказ на поръчка, учредени от Комисията за защита на потребителите в България.Отказът на потребителя следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

24.1 Потребителят следва предварително писмено да информира ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: info@ogradina.bg

24.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя и чрез попълване, подписване и изпращане на представения на линка по-долу образец на формуляр съгласно ЗЗП на адрес: връщане на пратки: „Росима“ ЕООД, София 1511, ул. „Висо“ 60 или да изтегли, попълни и изпрати на имейл info@ogradina.bg: Приложение 1 и 2 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

24.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.В същия срок (14 дни) потребителят следва да изпрати съответната стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес, както следва: „Росима“ ЕООД, София 1511, ул. „Висо“ 60

24.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. В случай на загубване или погиване на стоката преди получаването й от ДОСТАВЧИКА, потребителят дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

24.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава в случай на отказ на потребителя от договора за продажба на стоки от разстояние по реда на настоящите Общи условия да върне на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която протебителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени (ако е с наложен платеж - се връщат с наложен платеж, ако е по банков път, се връщат по банков път и т.н. съгласно ЗЗП), освен ако потребителят сам не е указал банкова сметка, по която да му се върнат заплатените от него суми.

24.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от предлагана от доставчика.

24.7 В случаите, когато потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на потребителя.

24.8 Потребителят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;- при всички други случаи, предвидени със закон.

 

IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ

Чл. 25. Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват цената на транспорт до адреса, посочен от потребителя. Разходите по наложения платеж на стоката са за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случаите на изрично желание от страна на получателя за доставка от избран от него куриер. В тези случаи разходите се калкулират според тарифата на съотвения куриер и са за сметка на получателя.

Чл. 26 Всички крайни цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА https://www.ogradina.bg са в български лева и са с начислен ДДС.

26.1. Цените в ОНЛАЙН МАГАЗИНА https://www.ogradina.bg и цените във физическия магазин на ДОСТАВЧИКА на място не винаги са еднакви. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да прави специални промоции онлайн, акции и да предлага промо кодове, които не са валидни във физическия магазин.

26.2 Цената на доставката НЕ Е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно от клиента, ако стойността на поръчката е под 200 лв. с ДДС.

26.3 Цената на доставка се калкулира автоматично след избор за доставка от страна на потребителя и е видима за него преди финализиране на поръчката му.

26.4 При заявка на покупка от онлайн магазина, в случай, че за съответната стока е налице предвидена ценова отстъпка, потребителят ще може да се възползва от отстъпката, на която има право.

26.5 Поръчките, направени с опция за плащане: наложен платеж, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща с куриер, като цената за доставка е за сметка на клиента при поръчки под 200 лв. с ДДС и е указана в края на процеса на поръчка.

26.6 Възможно е поръчана от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока да се приеме лично във физическия магазин на ДОСТАВЧИКА. В този случай потребителят не дължи цена за доставка.

26.7 Поръчки, изпратени за получаване до физически магазин на ДОСТАВЧИКА и до офис на куриер, ако не бъдат потърсени до 7 дни се считат за анулирани.

26.8 ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

26.9 Всяка поръчка над 200/двеста/ лева с ДДС се доставя безплатно на територията на цялата страна в срок до 2 до 5 работни дни. Цената на доставките на поръчки до 200 /двеста/ лева с ДДС се калкулира в края на процеса на поръчка. Всеки потребител има възможност да види точната цена за доставка спрямо избрания от него метод на доставка още преди финализирането на поръчката и натискането на бутона „Поръчай“.

 

V.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК

V.1. Със закупуването на ваучер за подарък, потребителят приема и се задължава да спазва Общите условия на сайта. По смисъла на тези Общи условия, потребителят има право да използва валиден ваучер при следните условия, независимо дали е дигитален ваучер за подарък или карта ваучер за подарък

V.1.1. Ваучер за подарък може да се закупи онлайн или на място от офис/шоурум на ДОСТАВЧИКА, както и да се използва онлайн в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или на място в офис/шоурум на ДОСТАВЧИКА.

V.1.2.  Ваучерът важи само за стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА. Ваучерът не важи за услуги като сглобяване и монтаж на стоки. Куриерските услуги се прилагат, както за всички останали стоки в Общите условия на сайта.

V.1.3. Ваучерът може да се използва само от физически лица, не е поименен и може да се отстъпва на трети лица.

V.1.4. Всеки закупен ваучер има уникален номер и важи 6 месеца от датата на закупуването му, след което става невалиден. Валидността му не може да се променя. 
V.1.5. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да изменя, допълва, променя, отменя или прекратява общите условия и стоката, до които се отнасят, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. 

V.1.6. . Ваучерите се издават за сума от 50 лв до 5000 лв, кратни на 50, съгласно заявката на клиента. Няма ограничение в броя на заявените ваучери до размера на максималната сума, които могат да бъдат закупени от един клиент.

V.1.7. В случай, че стойността на ваучера е по-висока от стойността на избраната стока, сумата не подлежи на връщане. Разликата може да се усвои с избор на друга стока. Ако стойността на стоката не се покрива напълно от ваучера, разликата се доплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ваучерът не може да се заменя срещу пари.

V.1.8. Условията за връщането на закупени ваучери, както и стоки закупени с ваучери са еквивалетни, както за всички останали стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, описани в Общите условия като право на отказ в т.V. чл.24

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 27. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Потребителят може да поръчва стоки с или без доброволна регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА като изпълнява изискванията на настоящите Общи условия.

Чл. 28. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл. 29. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 30. Потребителят е длъжен:

30.1. Да заплати цената на поръчката си според обявеният начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

30.2. След като бъде уведомен, че рекламацията е удовлетворена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да си я вземе в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е бил уведомен или да посочи в указания срок от 14 (четиринадесет) дни адрес за изпращане с куриер за негова сметка.

Чл. 31. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:

31.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.

31.2. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред.

31.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

31.4. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

31.5. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или покупка на стоките, представени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

31.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

31.7. Да не извършва злоумишлени действия.

31.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

31.9. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

31.10 ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и дава правото на потребителя да зарежда и разглежда всички публикувани материали само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употреба в други електронни сайтове е забранена!

 

VII. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 32. Когато стоката не съответства на поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Чл. 33. След изтичането на срока по предходната клауза потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.Чл.

34. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Чл. 35. При получаване и само след заплащане на пратката/ите, потребителят има право да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на пратката потребителят трябва да се увери в цялостта на опаковката на своята пратка.

Чл. 36. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.

Чл. 37. Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да потребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриер). След това потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоките, в случай, че същите не са използвани, освен за преглед (функционалност на стоката и т.н.), не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката). Ако в 14 дневен срок ДОСТАВЧИКЪТ не получи рекламираната стока от потребителя, рекламацията се приключва служебно и се изпраща имейл до потребителя с уведомление за служебното приключване. В случай, че потребителят желае да възобнови рекламацията е необходимо отново да подаде форма за рекламация.

Чл. 38. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира продуктът да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Чл. 39. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА с описанието й, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката по начина, по който е била заплатена сумата от потребителят.

Чл. 40. Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера - още при самото получаване на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ не приема рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.

Чл. 41. След получаване и заплащане на стоката, потребителят може да я рекламира, или да иска връщането й, както и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:- Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като гаранционни.- В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Чл. 42. Потребителят може да замени стоки за друг артикул от наличните в сайта. За целта е нужно да се свърже с ДОСТАВЧИКА по телефон или използвайки формата за обратна връзка в страница Контакти за уточняване на детайлите. Необходимо е, ако потребителят желае нов артикул, да го заяви по обичайния ред, като нова заявка. Ако цената на новия артикул е различна от доставения на потребителя стар артикул, потребителят трябва да приложи в обратната пратка касовия бон и/или съпътстващ стоката документ с цена от първата доставка.Важно условие при връщане или замяна:- запазена цялост на фабричната опаковка и етикет;- стоката не трябва да употребявана, сглобявана и т.н.;- без повреди от неправилно сглобяване или тестване.Ако върнат от потребител артикул не отговаря на горните изисквания ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да върне стоката на клиента без предупреждение.Всички разходи по връщането са за сметка на клиента, а при замяна и в двете посоки, според тарифите на избрания от него куриер.

Чл. 43. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя или вносителя й, и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до сервиза са за сметка на клиента. Потребителят може да упражни правото си по този член в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 44. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва закупените стоки.

Чл. 45. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 46. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКЪТ да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.

Чл. 47. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 48. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Чл. 49. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с покупка на стоки на ДОСТАВЧИКА от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА.

Чл. 50. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Чл. 51. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес: info@ogrdaina.bg. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки и услуги. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите практики.

Чл. 52. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ДОСТАВЧИКЪТ.

Чл. 53. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителя бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя и съгласно Политиката за бисквитки и Политиката за поверителност.

Чл. 54. ДОСТАВЧИКЪТ издава документ за продажба за всяка извършена транзакция, а в случаите, когато клиентът е посочил във формуляра за поръчка, че желае да му се издаде фактура, тогава се издава фактура с начислен ДДС.

 

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 55. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и Политиката за поверителност. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за поверителност. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

Чл. 56. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Чл. 57. С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако потребителят е дал своето съгласие да получавава бюлетин, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти и промоции на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на потребителя за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, потребителят може да се отпише във всеки момент от бюлетина като влезе в своя профил или кликне на съответния линк за отписване в края на бюлетина.

Чл. 58. ДОСТАВЧИКЪТ събира и пази информацията, която потребителят е предоставил по време на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията, събрана от ДОСТАВЧИКА при използването на онлайн платформата се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ДОСТАВЧИКЪТ няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да обезпечи сигурността на данните за потребителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки, че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ДОСТАВЧИКА, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. ДОСТАВЧИКЪТ не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на потребителя на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

Чл. 59. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 60. Използвайки ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването на промени, потребителят приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето потребителят се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на ОНЛАЙН МАГАЗИН към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общите условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на потребителя („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и да го използва..

Чл. 61. Поръчвайки продукти от ОНЛАЙН МАГАЗИНА (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани в пръчката, потребителят изрично се съгласява да бъде обвързан с настоящите Общи условия и да приеме тези Общи условия, преди завършването на поръчката. Чл. 62. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя тези Общи условия, без предизвестие, по всяко време по собствено усмотрение.

X. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 63. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от www.ogradina.bg. ДОСТАВЧИКЪТ не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.

Чл. 64. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Чл. 65. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

Чл. 66. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна https://www.ogradina.bg.Чл. 67. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.Чл. 68. ДОСТАЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.Чл. 69. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.

 

XI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 70. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Ако потребителят използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия. С настоящото потребителят се съгласява, че всички последващи поръчки/ покупки ще се регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на потребителя /"крайния потребител"/лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и да го използва. Поръчвайки стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива стоки, описани във формата за поръчка, потребителят се съгласява да бъде обвързан с настоящите Общите условия и да ги приеме. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми потребителя в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща/адрес за кореспонденция. В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В този случай потребителят упражнява правото си на отказ, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия. (Забележка: Това право на потребителя не се прилага в случаите, когато изменението в Oбщите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.). В случай, че потребителят по сключения договор е бил уведомен от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.

 

XII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 71. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение и използване на платформа за ОРС (онлайн решаване на спорове). При непостигане на съгласие, потребителят може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или всяка от страните да отнесе спора пред компетентния съд.

 

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 72. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

 

Последна актуализация на Общите условия за ползване на сайта: 21.11.2022 г.

 

Желаем Ви приятно пазаруване!

 

С уважение,

Екипът на ogradina.bg