Как се монтира оградна мрежа

Независимо дали искате да добавите малко уединение, да обезопасите задния си двор за домашни любимци или просто да подобрите външния вид на дома си, монтирането на оградна мрежа е ефективно, практично и рентабилно решение, особено при големи парцели. Електрозаварените и плетените мрежи са универсални, издръжливи и по-малко натрапчиви от плътните оградни пана. Те не спират погледа и запазват връзката с околното пространство. Ето вашето изчерпателно ръководство за това как да монтирате мрежа, което ви гарантира, че разполагате с цялата информация, необходима за успешното завършване на този проект. 

Моля, изгледайте видеото за монтаж и се запознайте с обяснителните бележки след него.

 

Необходими материали и инструменти за монтаж на оградна мрежа

 • Оградна мрежа
 • Оградни стълбове - метални или дървени
 • Лопата или свредел за дупки за стълбовете
 • Бетонова смес
 • Чакъл
 • Нивелир
 • Ролетка
 • Въже или канап
 • Ножица за тел
 • Фиксатори, скоби или тел за привързване
 • Чук
 • Опъвачи за тел
 • Пръти за опъване
 • Тел за опъване (за плетена мрежа)

Стъпка 1: Проект за оградна мрежа и подготовка на терена

Планирането е от решаващо значение. Определете периметъра на зоната, която искате да оградите, и маркирайте ъглите с колове. Използвайте въже, за да намерите правата линия между стълбовете на оградата. По време на този етап помислете къде ще бъдат поставени оградните врати и се уверете, че разполагате с всички необходими приспособления. За да се монтира правилно оградна мрежа, е необходимо да се подготви основата по цялата дължина на бъдещото ѝ протичане. Това означава, на първо място, да се премахне цялата растителност, особено малките дървета и храсти. Имайте предвид, че ако искате да поставите ограда в близост до дърво, корените му могат да затруднят или дори да направят невъзможно направата на основа. Отстранете всички по-големи и малки камъни. Разбира се, всяко друго препятствие също трябва да изчезне. След като приключите с тази стъпка, утъпчете добре почвата по протежение на цялата планирана ограда.

Стъпка 2: Изкопаване на дупки за стълбове

С помощта на копач или свредел изкопайте квадратни дупки с размер 30 х 30 cm на местата, които сте избрали за оградните стълбове. Стандартната дълбочина за стълбове за ограда е между 0.5 m и 1.0 m и се определя от вида на почвата и височината на оградата. Например, дълбочина на дупките от 1 m гарантира, че ограда с височина 1.80 m или 2.0 m има здрава основа и може да издържи на вятър, натиск и замръзване на почвата. 

Стъпка 3: Монтиране на стълбовете на оградата

Монтирането на стълбовете е един от ключовите етапи при поставянето на оградна мрежа. Педантичността на извършената работа ще окаже значително влияние върху стабилността на конструкцията. Поставете няколко сантиметра чакъл на дъното на всяка дупка за дренаж. Сложете стълбовете в дупките, като се уверите, че са равни и прави. Използвайте нивелир, за да проверите това по време на работа. След като стълбът е поставен правилно, запълнете дупката с бетон, като следвате инструкциите на производителя. Нивелирайте отново и оставете бетона да се втвърди според препоръките, обикновено 24-48 часа, преди да закрепите мрежата. 

 • Начален стълб - нуждае се от 1 подпорен стълб.
 • Ъглов стълб - нуждае се от 2 подпорни стълба.

Подпорните стълбове трябва да бъдат подготвени с най-голямо внимание - от тях до голяма степен зависи издръжливостта на оградата. Те трябва да бъдат монтирани под ъгъл от около 45° спрямо стълба на 2/3 от височината му. Размерът на дупката за подпорен стълб е 40 х 20 cm.

Стъпка 4: Закрепване на мрежата

Правилният монтаж на електрозаварена оградна мрежа може да се извърши само ако сте абсолютно сигурни, че бетонът е изсъхнал.

 • Започнете с началния стълб. Промушете вертикалния прът за опъване в началото на мрежата и го прикрепете здраво към нея с тел за привързване.
 • Закрепете мрежата към стълба с помощта на скоби, фиксатори или тел за привързване при всяка хоризонтална тел.
 • Развийте мрежата и повторете горните стъпки при ъгловия стълб. Поставете обтегачите на стълба на няколко височини на оградата - ниска, полувисока и висока или през равно разстояние от 40-50 cm. За всеки стълб мястото трябва да е на една и съща височина, затова го измерете предварително. На тези места поставете връзките, които закрепват опъващата тел.  
 • Прокарайте опъващата тел през отворите на обтегачите и пръта за опъване, като започнете от най-ниската точка на стълба. След като телта е на мястото си, трябва да затегнете обтегача възможно най-силно. Най-добър ефект ще постигнете, ако имате човек, който да ви помогне. Помолете го да започне да опъва телта едновременно с вас. По този начин ще получите равномерно опъване и ще можете с чиста съвест да пристъпите към последния етап от монтажа на оградата.
 • Отрежете излишното парче от мрежата.

Ако използвате плетена мрежа, започнете с поставянето на водеща тел за опъване през края на мрежата и я прикрепете към първия стълб. Започнете от единия край и издърпайте мрежата, докато я закрепвате към всеки стълб по линията на оградата. Използвайте допълнителни пръти за опъване, тел и изтеглящ механизъм за ограда, за да сте сигурни, че мрежата е стегната и сигурна.

fh

Стъпка 5: Закрепване на оградна мрежа към стълбовете

След като сте направили всички предварителни приготовления за монтиране на оградна мрежа, самият монтаж не би трябвало да отнеме много време. Има 2 начина за закрепване.

 • Вариант 1: Развивате мрежата постепенно, опъвате я и я прикрепяте към всеки следващ междинен стълб.
 • Вариант 2: Разгъвате цялата мрежа и я прикрепяте само към началния и ъгловия стълб. Този метод е много по-бърз, но поради трудностите при поддържане на правилното изпъната мрежа е подходящ само при не много дълги огради.

Свързването на 2 ролки мрежа е възможно и става чрез застъпване на първите прозорчета. Поставете скоба или тел за привързване на всяка обща точка, както е показано във видеото.

 

Разгледайте оградните мрежи, които предлагаме в ogradina.bg и се свържете с нас, ако имате въпроси относно монтажа и самите продукти.